Wayang Dalam Kehidupan Orang Jawa

Pakeliran purwo merupakan bentuk pertunjukan yang penuh dengan cerita falsafah hidup. Setiap tokoh dalam pakeliran purwo mempunyai watak dan prilaku yang mencerminkan kehidupan manusia di dunia. Watak dan prilaku ini meliputi watak yang baik dan juga watak yang tidak baik. Masyarakat Jawa gemar mengidentifikasikan diri, bercermin dan sekaligus mencontoh prilaku dan watak tokoh-tokoh wayang tertentu.  Bentuk … More Wayang Dalam Kehidupan Orang Jawa

Wayang Purwa atau Pakeliran Purwa

Wayang Purwa adalah perlambang kehidupan manusia di dunia ini. Berdasarkan dari sejarahnya, induk/sumber cerita wayang itu, baik Ramayana maupun Mahabharata, kedua-duanya itu merupakan Weda (kitab suci) agama hindu yang kelima, yang disebut panca weda. Kedua kitab tersebut memuat pelajaran weda yang disusun berujud cerita. Serat Ramayana diciptakan oleh Resi Walmiki menceritakan pelaksanaan karya Awatara Rama … More Wayang Purwa atau Pakeliran Purwa

Sejarah Perkembangan Wayang Jawa

Kesenian wayang dalam bentuknya yang asli timbul sebelum kebudayaan Hindu masuk di Indonesia dan mulai berkembang pada jaman Hindu Jawa. Pertunjukan Kesenian wayang merupakan bagian dari upacara keagamaan orang Jawa. Asal-usul kesenian wayang hingga dewasa ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan secara tuntas. Namun demikian banyak para ahli mulai mencoba menelusuri sejarah perkembangan wayang. Menurut Kitab … More Sejarah Perkembangan Wayang Jawa

Wayang Jawa

Dari Arab kita langsung luncur ke Jawa ya.. Kita omongin wayang Jawa aja deh.. Kok wayang? Ya, Jawa terkenal wayang-nya, sampai-sampai sinden Megan dari LA Amrik jadi terkenal..  Tapi yang kita bahas adalah wayang purwa. Nah.. apa pula tu… Wayang kulit purwo (pakeliran purwo) merupakan bentuk berkesenian  yang kaya akan cerita falsafah hidup sehingga masih bertahan di kalangan … More Wayang Jawa